Ürünler

Ürünler 2018-03-10T16:56:09+00:00
Ney Karar Perdesi Türk Müziğindeki Adı Uzunluğu
Bolahenk Mi – E Yerinden 100 cm
Davut Fa – F 7 ses 96 cm
Davut-Şah Mâbeyni Fa# F# 6,5 Ses 92 cm
Şah Sol – G 6 Ses 87 cm
Şah-Mansur Mâbeyni Sol# – G# 5,5 ses 83 cm
Mansur La – A 5 ses 78 cm
Mansur-Kız Mâbeyni Si b – Bb 4,5 ses 74 cm
Kız Sİ – B 4 ses 70 cm
Yıldız Do – C 2 Ses 66 cm
Müstahsen Do# – C# 1.5 ses 62 cm
Süpürde Re – D 1 Ses 58 cm
Bolahenk Nısfiye Süpürde Mâbeyni Mi b – E b Yarım Ses 54 cm
Bolahenk Nısfiye Mi – E Yerinden 51 cm
Davut-Nısfiye Fa – F 7 ses 49 cm
Davut-Şah Mâbeyn Nısfiyesi Fa# – F# 6,5 ses 46 cm
Şah Nısfiye Sol – G 6 ses 43 cm
Mansur-Şah Mâbeyni Nısfiyesi Sol# – G# 5,5 ses 41 cm
Mansur Nısfiye La – A 5 ses 38 cm
Kız-Mansur Mâbeyni Nısfiyesi Si b – Bb 4,5 ses 36 cm
Kız Nısfiye Si – B 4 ses 34 cm